top of page

Loyalty

Nhận điểm và đổi phần thưởng

 1. 01

  Đăng ký

  • Đăng ký làm thành viên để bắt đầu tận hưởng chương trình khách hàng trung thành

 2. 02

  Kiếm điểm

  • Purchase a product

   Nhận 1 điểm

  • Buy a ticket

   Nhận 60 điểm

  • Sign up to the site

   Nhận 1 điểm

  • Order a plan

   Nhận 1 điểm cho mỗi $1 chi tiêu

 3. 03

  Quy đổi phần thưởng

  • Tet2023

   10 Điểm = Giảm giá 15% một danh mục cụ thể

  • TetGame2023

   10 Điểm = Giảm $2 một danh mục cụ thể

  • Rabbit

   30 Điểm = Giảm giá 20% một danh mục cụ thể

bottom of page